Wymiana oświetlenia w modelu ESCObez nakładów ze strony Klienta

Bieżące komunikaty

18/2015 - Zawarcie istotnej umowy Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż do Spółki wpłynęła zwrotnie podpisana umowa z dnia 20 czerwca 2015 roku regulująca ogólne zasady współpracy pomiędzy stronami ...
 
17/2015 - Odwołanie Członka Zarządu Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu ...
 
16/2015 - Złożenie pozwu Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku informuje, że w dniu dzisiejszym w Sądzie Okręgowym w Warszawie ...
 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej „Spółką"...
   
Copyright 2015 by Nemex SA