Wymiana oświetlenia w modelu ESCObez nakładów ze strony Klienta

Bieżące komunikaty

54/2014 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nemex S.A. w dniu 01 września 2014 roku
 
53/2014 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.09.2014 r. Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 01 września 2014 roku. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7),8),9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: akt notarialny 01.09.2014 2.pdf
 
52/2014 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2013 Zarząd Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym nie zostanie opublikowany raport roczny za 2013 rok. Jednocześnie Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań aby wyżej wymieniony raport został opublikowany do dnia 30 września 2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect".
 
51/2014 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Zarząd Nemex S.A. informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2014 roku otrzymał od Pana Steffena Schneidera informację o rezygnacji przez niego z dniem 26 sierpnia 2014 roku z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu/Członka Zarządu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
   
Copyright 2014 by Nemex SA