Wymiana oświetlenia w modelu ESCObez nakładów ze strony Klienta

Bieżące komunikaty

52/2014 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2013 Zarząd Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym nie zostanie opublikowany raport roczny za 2013 rok. Jednocześnie Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań aby wyżej wymieniony raport został opublikowany do dnia 30 września 2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect".
 
51/2014 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Zarząd Nemex S.A. informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2014 roku otrzymał od Pana Steffena Schneidera informację o rezygnacji przez niego z dniem 26 sierpnia 2014 roku z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu/Członka Zarządu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 
50/2014 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
 
49/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wpisany przez Administrator

Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej „Spółką", na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 pkt 3 Statutu Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 1 września 2014 roku na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Mirona Jakubiaka przy ulicy Żytniej 15 A lokal nr 30.  
   
Copyright 2014 by Nemex SA