Wymiana oświetlenia w modelu ESCObez nakładów ze strony Klienta

Bieżące komunikaty

23/2015 - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2015 Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące Pani Marioli Arkuszewskiej powołanej w dniu 6 lipca 2015 roku na stanowisko Prokurenta samoistnego Nemex S.A.
 
22/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej „Spółką", na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 ust. 2 Statutu Spółki informuje o zwołaniu...
 
21/2015 - Powołanie prokurenta samoistnego Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Prokurenta samoistnego Spółki w osobie Pani Marioli Arkuszewskiej.
 
20/2015 - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym zawarł Umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze spółką Campa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Doradca")...
   
Copyright 2015 by Nemex SA