Wymiana oświetlenia w modelu ESCObez nakładów ze strony Klienta

Bieżące komunikaty

33/2015 - Wycofanie się z potencjalnej inwestycji Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 42/2013 dotyczących potencjalnej inwestycji Emitenta w spółkę Agencja Inwestycyjna Polias Sp. z o.o. informuje, iż...
 
32/2015 - Informacja o zgłoszeniu wniosku o upadłość spółki zależnej Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w drugim kwartale 2014 roku Spółka weszła w posiadanie informacji o złożeniu przez Zarząd spółki Alder Germany GmbH wniosku o ogłoszenie upadłości...
 
31/2015 - Nabycie istotnych aktywów Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie rocznym za 2014 rok, na początku ubiegłego roku Emitent dokonał nabycia istotnych aktywów w postaci prawa...
 
30/2015 - Istotna informacja dotycząca inwestycji w gminie Połaniec Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż prowadzi obecnie rozmowy z gminą Połaniec dotyczące prawnych możliwości wprowadzenia zmian do umowy przekazania terenu pod inwestycję, o której Spółka...
   
Copyright 2015 by Nemex SA