Wymiana oświetlenia w modelu ESCObez nakładów ze strony Klienta

Bieżące komunikaty

Otrzymanie od akcjonariusza zgłoszenia nowego projektu uchwały na WZ Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki LED Holding S.A., będącej akcjonariuszem posiadającym na dzień zgłoszenia 61,07% akcji Emitenta.
 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej „Spółką", na podstawie art. 399 §1 kodeksu ...
 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej „Spółką", na podstawie art. 399 §1 kodeksu ...
 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej „Spółką", działając na podstawie...
   
Copyright 2012 by Nemex SA