Wymiana oświetlenia w modelu ESCObez nakładów ze strony Klienta

Bieżące komunikaty

47/2014 - Komunikat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” dotyczący zezwolenia dla Nemex S.A. Zarząd Nemex S.A. w związku z uzyskaniem zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” planuje zrealizować do końca 2016 roku inwestycję w postaci budowy ...
 
46/2014 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” Zarząd Nemex S.A. informuje, iż otrzymał zezwolenie nr 158/2014 na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” („SSE”). Inwestycja Nemex S.A. w SSE dotyczyć będzie budowy ...
 
45/2014 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nemex S.A. w dniu 25 czerwca 2014 r. Zarząd Nemex S.A. niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze: ...
 
44/2014 - Otwarcie oddziału w Federalnej Republice Niemiec Zarząd Nemex S.A. informuje, iż w dniu 26 czerwca 2014 roku otrzymał informację o rejestracji oddziału Emitenta w Republice Federalnej Niemiec...
   
Copyright 2014 by Nemex SA