Wymiana oświetlenia w modelu ESCObez nakładów ze strony Klienta

Bieżące komunikaty

57/2014 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2013 rok - korekta Zarząd Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje informację o zmianie raportu bieżącego nr 56/2014. W wyżej wymienionym raporcie bieżącym błędnie została podana data publikacji raportu rocznego za rok 2013. Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że zgodnie z ustaleniami z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. raport roczny za 2013 rok zostanie opublikowany w terminie do dnia 14 listopada 2014 roku.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect".
 
56/2014 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2013 rok Zarząd Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2013 rok. Emitent informuje, że zgodnie z ustaleniami z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. raport roczny za 2013 rok zostanie opublikowany w terminie do dnia 15 listopada 2014 roku.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect".
 
55/2014 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2013 rok Zarząd Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2013 rok. Emitent informuje, że raport roczny za 2013 rok zostanie opublikowany w terminie do dnia 31 października 2014 roku.Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect".
 
54/2014 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nemex S.A. w dniu 01 września 2014 roku
   
Copyright 2014 by Nemex SA