Wymiana oświetlenia w modelu ESCObez nakładów ze strony Klienta

Bieżące komunikaty

51/2014 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Zarząd Nemex S.A. informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2014 roku otrzymał od Pana Steffena Schneidera informację o rezygnacji przez niego z dniem 26 sierpnia 2014 roku z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu/Członka Zarządu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 
50/2014 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
 
49/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wpisany przez Administrator

Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej „Spółką", na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 pkt 3 Statutu Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 1 września 2014 roku na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Mirona Jakubiaka przy ulicy Żytniej 15 A lokal nr 30.  
 
48/2014 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2013 rok Zarząd Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2013 rok. Emitent informuje, że raport roczny za 2013 rok ...
   
Copyright 2014 by Nemex SA