Wymiana oświetlenia w modelu ESCObez nakładów ze strony Klienta

Bieżące komunikaty

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej „Spółką"...
 
11/2015 - Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączniku raport okresowy za I kwartał 2015 roku.
 
12/2015 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2014 rok Zarząd Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, "Emitent”) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2014 rok. Dotychczasowy termin publikacji do dnia 4 czerwca 2015 roku zostaje odwołany.
 
13/2015 - Informacje dotyczące aktualnej sytuacji Emitenta Niniejszym Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Nemex”) przedstawia informacje dotyczące aktualnej sytuacji Emitenta oraz czynników, jakie miały wpływ na ukształtowanie się tej sytuacji.
   
Copyright 2015 by Nemex SA